Instructies fase 2

Media:

<aside> 💡 Voor meer informatie over de punten in de actielijst bekijk de uitrol instructies hieronder

</aside>

<aside> 💡 De media zijn in verschillende talen beschikbaar

</aside>

https://airtable.com/shrUIXzL5Yn9jaAyE

Doelgroepen:

Projectleiders: Degene die het beleid door-vertaalt naar de werkpraktijk, projectmedewerkers actief betrekt & motiveert en toeziet op juiste uitvoering.

Ambassadeurs: Degene die het beleid uitdraagt, bespreekbaar maakt & verder brengt in de organisatie.

Bouwplaats medewerkers: Degene die wordt geconfronteerd met de uitvoering van het beleid en daar zelf in participeert.

Derden op de bouwplaats: Degene die (incidenteel) wordt geconfronteerd met de verschillende uitvoeringen van het beleid op verschillende locaties en daar zelf in participeert.

Checklist: